Nhà gỗ hiện đại

Chủ đầu tư

Hoàng Việt Hà
Công năng

Công năng

Địa chỉ

Địa chỉ

Hà Nam
Kinh phí

Kinh phí

Loại hình

Loại hình

Đơn vị thiết kế

Đơn vị thiết kế

Diện tích

Diện tích

180 M2
Năm thi công

Năm thi công

Đang xây dựng

Mục lục

Back to top